Menu Zavrieť

Školské prázdniny

Čas prevádzky materskej školy

Od 02.09.2021 je MŠ otvorená od 6,30 hod., do 16,30 hod. (do odvolania).

Vianočné prázdniny – 23.12.2021 -7.1.2022 – prevádzka

Polročné prázdniny – 4.2.2022 – prevádzka

Jarné prázdniny – 21.2.-25.2.2022 – prevádzka

Veľkonočné prázdniny – 14.4.-19.4.2022- prevádzka

Letné prázdniny

– 1.7.-29.7.2022 – zátvor – náhradná MŠ Moldavská 23

– 1.8.-29.8.2022 – prevádzka

 

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Prázdniny  v školskom roku 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október –

29. október 2021

2. november 2021 (utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23.december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
polročné 3.február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné

 

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 25. február 2022 (piatok) 28.február –

4. marec 2022

7. marec 2022 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 4. marec 2022 (piatok) 7. – 11. marec 2022 14. marec 2022 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 18. február 2022 (piatok) 21. február – 25. február 2022 28. február 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14.– 9. apríl 2022 22. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022

(štvrtok)

1. júl –

2. september 2022

5. september 2022

(pondelok)