Menu Zavrieť

Školské prázdniny

Prázdniny MŠ Bernolákova 14, Košice v školskom roku 2022 – 2023

 

Čas prevádzky materskej školy –  MŠ otvorená od 6,00 hod., do 16,40 hod.

Jesenné prázdniny – 28.10. – 31.10.2022 – prevádzka

Vianočné prázdniny – 23.12.2022 –7.1.2023 –  zátvor;  náhradná MŠ – Moldavská 23

Jarné prázdniny -6.3.-10.3.2023 – zátvor;    náhradná MŠ  – Moldavská 23

Veľkonočné prázdniny – 6.4.- 11.4.2023  –  prevádzka

Letné prázdniny  – 3.7. – 28.7. 2023 – prevádzka

– 31.7. – 25-8. 2023 – zátvor; náhradná MŠ – Moldavská  23

– od 28.8.2023 – prevádzka

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.
Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Prázdniny  v  školskom roku 2022/2023

 okrem materských škôl,  podľa organizačných pokynov MŠ VVaŠ SR 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 (štvrtok) 28. október –

31. október 2022

2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23.december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok)
jarné

 

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 17. február 2023 (piatok) 20.február –

24. február 2023

27.februárc 2023 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 24. február 2023 (piatok) 27. – február 3. marec 2023 6. marec 2023 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2023 (piatok) 6. – 10. marec  2023 13. marec 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6.– 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023

(piatok)

1. júl – 31.august 2023 4. september 2023

(pondelok)