Menu Zavrieť

Školské prázdniny

Prázdniny MŠ Bernolákova 14, Košice v školskom roku 2023 – 2024

 

Čas prevádzky materskej školy –  MŠ otvorená od 6,00 hod., do 16,40 hod.

Jesenné prázdniny – 30.10. – 31.10.2023 – prevádzka

Vianočné prázdniny – 23.12.2023–7.1.2024 –  zátvor;  náhradná MŠ – Kežmarská 46

Jarné prázdniny – 26.2.-1.3.2024 – prevádzka

Veľkonočné prázdniny – 28.3.- 2.4.2024  –  zátvor; náhradná MŠ –  Šafárikova trieda  4

Letné prázdniny  – 1.7. – 31.7. 2024 – zátvor; náhradná MŠ – Moldavská 23

– od 1.8.2024 – prevádzka

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.
Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Prázdniny  v  školskom roku 2023/2024

 okrem materských škôl,  podľa organizačných pokynov MŠ VVaŠ SR 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2023 (piatok) 30. október –

31. október 2023

2. november 2023 (štvrtok)
vianočné 22. december 2023 (piatok) 23.december 2023 – 7. január 2024 8. január 2024 (pondelok)
       
jarné

 

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 1. marec 2024 (piatok) 4. – 8. marec 2024 11. marec 2024 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 16. február 2024 (piatok) 19. – 23.  február  2024 26. február 2024 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 23. február 2024 (piatok) 26. február – 1. marec  2024 4. marec 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. marec 2024 (streda)  28. marec – 2. apríl 2024 3. apríl 2024 (streda)
letné 28. jún 2024

(piatok)

1. júl – 31.august 2024 2. september 2024

(pondelok)