Menu Zavrieť

Školské prázdniny

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

 

Prázdniny  v školskom roku 2020/2021, štátne sviatky a dni pracovného pokoja

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23.december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
jarné

 

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 26. február 2021 (piatok) 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 12. február 2021 (piatok) 15. február – 19. február 2021 22. február 2021 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 19. február 2021 (piatok) 22. február – 26. február 2021 1. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 30. jún 2021

(streda)

1. júl – 31. august 2021 2. september 2021

(štvrtok)