Menu Zavrieť

Čo potrebuje Vaše dieťa

Pri nástupe do MŠ :

 • prezuvky (sandále zdravotné)                      
 • malý uterák
 • vešiak do skrinky
 • pyžamo
 • 2-3 ročné detí musia mať v skrinke náhradné oblečenie (spodné aj vrchné ošatenie)
 • 2 ks obliečok na lôžko (rozmery 90 x 125 cm)
 • všetko označené menom a priezviskom

 

Odporúčame:

 • niekoľko mesiacov pred nástupom do MŠ  poskytujte dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov
 • proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny uľahčuje krátke, vrúcne, ranné lúčenie
 • pri jedle – veďte  deti k snahe samostatne jesť lyžicou a piť
 • pri sebaobslušných činnostiach – veďte deti k snahe spolupracovať pri obliekaní
 • pri hygienických činnostiach – veďte deti  k snahe  vysmrkať sa