Menu Zavrieť

Rada školy

 

Predseda rady školy:

Hetešová Milena
pedagogický zamestnanec MŠ

Podpredseda rady školy:

Ing. Horváth Daniel
zástupca rodičov

Členovia:

Janočková Anna
nepedagogický zamestnanec MŠ

Ing. Ujláki Silvia
zástupca rodičov

PhDr. Patrik Kohut
delegovaný zástupca, MČ

Mgr. Magdaléna Palková
delegovaný zástupca zriaďovateľa, OŠ

Ing. Matúš Ondro
delegovaný zástupca zriaďovateľa, OŠ