Menu Zavrieť

Rada školy

 

Predseda rady školy:

Hetešová Milena
pedagogický zamestnanec MŠ

Podpredseda rady školy:

Mgr. Jirsáková Zuzana
zástupca rodičov

Členovia:

Janočková Anna
nepedagogický zamestnanec MŠ

RNDr. Čoma Matúš PhD.
zástupca rodičov

Mgr. Helfenová Patrícia
delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. Zemková Beáta
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

JUDr. Filip Gaál
delegovaný zástupca zriaďovateľa