Menu Zavrieť

Kontakt

Materská škola Bernolákova 14

04011 Košice

Zriaďovateľ: Mesto – Košice

 

Riaditeľka školy:

PaedDr. Elena Krempaská
0907 900 104
055/6 432 007
krempaska.elena@atk.sk

 

Vedúca jedálne:

Monika Beregszasziová
0907 900 153
055/6 432 008 ( školská  jedáleň )
mberegszasziova@centrum.sk