Menu Zavrieť

Aktivity školy

Aktivity, ktoré organizujeme:

 • jesenný výlet  do prírody pri príležitosti Dňa materských škôl – Vyhliadkova veža Kavečany
 • letný  výlet do ZOO – Kavečany,
 • predplavecký výcvik  –  krytá plaváreň Aquacentrum Košice,
 • lyžiarsky výcvik – lokalita Jahodná,
 • základy korčuľovania – Aréna Sršňov Košiciach,
 • „Tvorivá dielňa“ – spoločná aktivita pre rodičov a deti,
 • „Vianočná besiedka“ – vystúpenie detí
 • „Deň rodiny“ – vystúpenie detí pred rodičmi,
 • beseda  rodičov  s   psychológom  a  učiteľkami 1.ročníkov  ZŠ“, na tému: „Školská zrelosť“,
 • divadelné predstavenia v priestoroch MŠ,
 • návšteva Planetária  v CVČ- Domino,
 • návšteva knižnice Humenská 9,
 • karneval,
 • rozlúčka s predškolákmi