Menu Zavrieť

Oznamy

OZNAM – ZMENA TERMÍNU

  • Z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia na deň 4.6.2024, presúvame exkurziu do ZOO Kavečany na stredu, 5.6.2024.  Exkurzie sa zúčastnia deti 2., 3., a 4. triedy.    Odchod autobusom z MŠ je o 9,00 hod. 

 

  • Dňa 6.6.2024 bude v našej škole záverečné, koncoročné fotenie kolektívov tried.  Fotenie začne od 8,15 hod. 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
dieťaťa.