Menu Zavrieť

Oznamy

Veľkonočné prázdniny

Upozorňujeme rodičov, že 28.3.2023 (štvrtok) a 2.4.2024 (utorok) sú veľkonočné prázdniny a naša materská škola bude zatvorená. 

Náhradná materská škola pre tieto dni bude –  Šafárikova trieda č.4.

V prípade, že potrebujete umiestniť dieťa do náhradnej materskej školy v tomto čase, nahláste to riaditeľke materskej školy Bernolákova14, najneskôr do 21.3.2024.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
dieťaťa.