Menu Zavrieť

Oznamy

Koncoročné fotenie

Oznamujeme, že dňa 30.5.2023 (utorok),  od 8,00 hod. bude v našej materskej škole fotografovanie detských  kolektívov.

 

Exkurzia do ZOO Kavečany

Dňa 31.5.2023, deti 2., 3., a 4. triedy navštívia  ZOO Kavečany. Odchod autobusu z MŠ je o 8,30 hod.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
dieťaťa.