Menu Zavrieť

Oznamy

Zápis do MŠ

                                                                                                                     Informácia o zápise do MŠ            

Zápis detí  do MŠ Bernolákova ulica  14 v Košiciach, na školský rok 2023/2024, sa uskutoční   v dňoch od:

02.05.2023– 04.05.2023,    v čase od  730 hod. – 1200 hod.,   z toho dňa    03.05.2023   v čase od 1200 hod. – 1630 hod.

Podrobnosti nájdete v sekcii Zápis do MŠ.

                                                                                                                                 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní
(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
dieťaťa.