Menu Zavrieť

Oznamy

Prevádzka MŠ od 2.9.2020

Prevádzka materskej školy je upravená od 6,30 hod. – do 16,30hod.

Naďalej platí, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.