Menu Zavrieť

Oznamy

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí  do MŠ na Bernolákovej ulici  číslo 14 v Košiciach, na školský rok 2021/2022, sa uskutoční   v dňoch od:

                                                                  03.05.2021 – 05.05.2021

                                                             v čase od  730 hod. – 1200 hod.,

                                                                            z toho dňa

                                                                           04.05.2021

                                                      v čase od 1200 hod. – 1630 hod.

V súčasnej pandemickej situácii  odporúčame poslať oskenovanú  žiadosť o prijatie dieťaťa, s potvrdením o  jeho zdravotnej spôsobilosti  a informáciou o očkovaní emailom, na adresu msbernolakova14@gmail.com  a následne v čo najkradšom čase doručiť do materskej školy originál.

Ďalšou možnosťou je  vložiť originál žiadosti  do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri bráne (na plote),  pred vstupom do  areálu materskej školy alebo podať žiadosť prezenčným spôsobom, v kancelárii materskej školy.

Podrobnosti o  podmienkach zápisu nájdete v sekcii Zápis detí do MŠ.