Menu Zavrieť

Oznamy

Návrat detí do materskej školy

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021, mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ

                                                             od 1.3.2021 obnovuje prevádzku materských škôl.

 Zároveň, na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1, sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021, z dôvodu ochrany života a zdravia,  povoľuje  vstup do priestorov materskej školy len osobám (okrem detí do 10 rokov), ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške.

Za účelom overenia, že sa na osobu sprevádzajúcu dieťa do materskej školy nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov materskej školy (podľa § 1 ods. 1), budeme žiadať k nahliadnutiu predloženie príslušného dokladu, ktorým preukáže niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2. predmetnej vyhlášky.

Ponúkame  Ag testovanie  jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa z MŠ Bernolákova 14 v odbernom mieste

ZŠ Bernolákova 16, Košice
dňa 28.2.2021 (nedeľa)

v čase od 11:00 – 17:00 hod.

Tento termín je stanovený  iba pre jedného zákonného zástupcu dieťaťa z našej  materskej školy a z niektorých iných škôl.  Nebude verejné.  Rodičia, ktorí sa rozhodnú, že sa nebudú testovať v pričlenenej základnej škole, môžu využiť možnosť otestovať sa v súkromných MOM.

 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí  do MŠ na Bernolákovej ulici  číslo 14 v Košiciach, na školský rok 2021/2022, sa uskutoční   v dňoch od:

                                                                  03.05.2021 – 05.05.2021

                                                             v čase od  730 hod. – 1200 hod.,

                                                                            z toho dňa

                                                                           04.05.2021

                                                      v čase od 1200 hod. – 1630 hod.

Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zápisu nájdete v sekcii Zápis detí do MŠ.

Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin (od 22.-26.2.2021)

Počas jarných prázdnin je materská škola k dispozícii pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

Platí, že na základe platnej VYHLÁŠKY  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budeme prijímať do MŠ len deti,  ktorých sa zákonní zástupcovia:

  • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 12.2. 2021,

alebo sa

  • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19