Menu Zavrieť

Oznamy

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je po konzultácii s RÚVZ (1.12.2021) umožnený všetkým osobám bez ohľadu na režim OTP,  za dodržania týchto podmienok:

  • vstup je podmienený prekrytím dýchacích ciest respirátorom
  • skrátiť čas odovzdávania – preberania dieťaťa na minimum (cca 10min)
  • dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy
  • v šatni sa môžu nachádzať max. dvaja  rodičia s dieťaťom, ktorí nevstupujú do triedy