Menu Zavrieť

Oznamy

Oznam

V zmysle VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, v období od 27.januára 2021 do plynutia 2.februára 2021, z dôvodu ochrany života a zdravia, budeme prijímať do MŠ len deti, ktorých sa zákonní zástupcovia

• preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
alebo sa
• preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19

Nástup detí do MŠ od 25. – 29.01.2021

Mesto Košice, ako zriaďovateľ MŠ Bernolákova 14 rozhodol, že v období od 25. do 29. januára 2021 otvorí materské školy opäť len pre deti zákonných zástupcov z kritickej  infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Z tohto dôvodu žiadame rodičov, ak potrebujú materskú školu pre svoje dieťa v tomto období, aby tento záujem nahlásili na nižšie uvedených kontaktoch.

S pozdravom,

PaedDr. Elena Krempaská
riaditeľka MŠ Bernolákova 14
040 11 Košice
e-mail – msbernolakova14@gmail.com alebo
SMS – 0907 900 104