Menu Zavrieť

Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin (od 22.-26.2.2021)

Počas jarných prázdnin je materská škola k dispozícii pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

Platí, že na základe platnej VYHLÁŠKY  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, budeme prijímať do MŠ len deti,  ktorých sa zákonní zástupcovia:

  • preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 12.2. 2021,

alebo sa

  • preukážu dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia COVID-19