Menu Zavrieť

Prevádzka MŠ od 15.6.2020

Oznamujeme, že od 15.6.2020 môžu do materskej školy opäť nastúpiť všetky deti.

Prevádzka materskej školy je upravená od 6,30 hod. – do 16,30hod.

Naďalej platí, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

 

ORGANIZČNÝ  HARMONOGRAM PREVÁDZKY Materskej školy Bernolákova 14

v mesiacoch júl a august 2020

1.7. – 10.7.2020 13.7. – 31.7.2020 3.8. – 21.8.2020 24.8. – 31.8.2020
prevádzka zátvor – náhradná MŠ Moldavská 23 prevádzka prevádzka