Menu Zavrieť

Organizácia školského roka a dotácia na stravu

Čas prevádzky materskej školy

Od 02.09.2021 je MŠ otvorená od 6,30 hod., do 16,30 hod. (do odvolania).

 

Jesenné prázdniny – 28.10.- 29.10.2021 – prevádzka

Vianočné prázdniny – 23.12.2021 -7.1.2022 – prevádzka

Polročné prázdniny – 4.2.2022 – prevádzka

Jarné prázdniny – 21.2.-25.2.2022 – zátvor – náhradná MŠ Muškátová 7

Veľkonočné prázdniny – 14.4.-19.4.2022- prevádzka

Letné prázdniny

– 1.7.-29.7.2022 – zátvor – náhradná MŠ Moldavská 23

– 1.8.-29.8.2022 – prevádzka

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa a „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ dieťaťa.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Dotácia na stravu

Oznamujeme rodičom, že sa od 1.8.2021, v zmysle zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu  deťom, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy (povinné predprimárne vzdelávanie). Podrobné informácie sú uvedené nižšie v dokumente „Obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021“.